دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

تازه شروع شد

۹/۹/۹۹

تازه شروع شد به نام خدا سپاس که ما را آفرید و اشرف مخلوقات قرار داد

سعدی » گلستان


بِسم اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیم

منّت خدای را عزّ و جلّ که طاعتش موجب قربتست و به شکر اندرش مزید نعمت (سورهٔ ابراهیم – آیهٔ ۷) هر نفسی (نفس) که فرو می رود ممدّ حیاتست و چون بر می آید مفرّح ذات پس در هر نفسی دو نعمت موجودست و بر هر نعمتی شکری واجب

دیدگاهتان را بنویسید