دسته‌ها
نشانه ای از آخر الزمان

نشانه ای از آخر الزمان

 آیه از کتاب مقدس عهد قدیم می گوید:زمانی که

پرنده روی دیوار مقدس امنیت ندارد و مار به آن حمله می کند …..

منجی ظهور خواهد کرد این اتفاق در پاییز 1397 افتاده است

https://www.namasha.com/v/Xo2a3cfl

نشانه ای از آخر الزمان

دیدگاهتان را بنویسید