دسته‌ها
نشانه‌های حتّمی در بیان استاد

نشانه‌های حتّمی در بیان استاد

نشانه های ظهور=خروج یمانی-خسف بیدا-کشته شدن نفس زکیه

http://www.namasha.com/v/QIrcR2Q1

==============

نشانه های ظهور-خروج سفیانی

http://www.namasha.com/v/rKVcJS7y

====================

نشانه های ظهور = صیحه آسمانی

http://www.namasha.com/v/rZcnJVGB

دیدگاهتان را بنویسید